Algemene voorwaarden WDH Breda eo

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden bij de nascholingen die de WDH Breda organiseert.

Zodra uw inschrijving en betaling bij de WDH Breda eo binnen is, is uw aanmelding definitief. U ontvangt per e-mail een bevestiging van inschrijving. Ontvangt u deze bevestiging niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen. Zodra u zich heeft aangemeld heeft u recht op een bedenktermijn van 14 dagen.

Plaatsing voor de nascholing

Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen benaderen we de eerstvolgende op de wachtlijst.

Te weinig deelnemers

Als het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de WDH Breda eo de nascholing annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor de nascholing bericht.

Uw inschrijving annuleren

Annuleren kan alleen per e-mail de secretaris, e-mail adres via de website. Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet? Dan heeft de WDH Breda eo uw annulering niet ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden

Als u uw inschrijving voor een nascholing wilt annuleren, dan gelden de volgende voorwaardes:
– Bij annulering tot 1 week vóór aanvang van de nascholing wordt het cursus bedrag terug betaald.
– Bij annulering binnen één week voor aanvang betaalt u het volledige bedrag.
Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

Factuur

Na inschrijving ontvangt u van de WDH Breda geen factuur voor de betreffende nascholing. De bevestigings mail kunt u als factuur beschouwen.

Vrijstelling BTW

De WDH Breda eo is vrijgesteld van BTW voor de nascholingen.

Communicatie / Eigendomsrecht

• Alle informatie die door sprekers en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor alle medewerk(st)ers van WDH Breda eo en de docenten.
• Het is niet toegestaan artikelen openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de WDH Breda eo.
• Eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de WDH Breda eo.

Klachtenregeling

Bij opmerkingen of klachten met betrekking tot het nascholingsprogramma van de WDH kunt u zich richten tot het bestuur ( Jos Hectors, klachtenfunctionaris ). U krijgt binnen enkele dagen een reactie (behoudens tijdens vakantieperiodes).

De WDH houdt zich aan de richtlijnen zoals opgesteld door de KNMG voor het afhandelen van klachten (zie
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=18a5efc6-f1ab-492d-8c78-96c86e5fb2ce&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=280&elementid=129357)
Bovenstaande algemene voorwaarden zijn van kracht op alle nascholingen tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld bij de nascholingsinformatie. In de nascholingsinformatie kunnen ook aanvullende voorwaarden opgenomen zijn. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Voor zover de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met de algemene voorwaarden, gelden de aanvullende voorwaarden.
De WDH Breda eo gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden.